דף הבית / Tag Archives: breslov (עמוד 37)

Tag Archives: breslov

The light of The Truth illuminates | Likutey Moharan 36

The light of The Truth illuminates | Likutey Moharan 36

Video Shiur: The light of The Truth illuminates Insights into Rebbe Nachman's Likutey Moharan. The gleaming of Rebbe Nachman's wisdom Likutey Moharan – The essence of Rebbe Nachman’s teachings; almost four hundred lessons relating to and dealing with all aspects of life. Reb Natan, began collecting the discourses and in ...

Read More »

Making Tikkunim (Repairs) | Likutey Moharan

Making Tikkunim (Repairs) | Likutey Moharan

Video Shiur: Making Tikkunim (Repairs) | Likutey Moharan Insights into Rebbe Nachman's Likutey Moharan. The gleaming of Rebbe Nachman's wisdom Likutey Moharan. Rabbi Nachman of Breslov said that "simply sitting in the succah brings purity of heart. I want to do teshuva by starting to want to do teshuva, with ...

Read More »

Receiving a new soul | Likutey Moharan 36

Receiving a new soul | Likutey Moharan 36

Video Shiur: Receiving a new soul Insights into Rebbe Nachman's Likutey Moharan. The gleaming of Rebbe Nachman's wisdom Likutey Moharan. Rabbi Nachman of Breslov said that "simply sitting in the succah brings purity of heart. The key to subduing and breaking your desires, and especially sexual desires, is to strive ...

Read More »

We are HaShems special forces | Likutey Moharan 36

We are HaShems special forces | Likutey Moharan 36

Video Shiur: We are HaShems special forces | Likutey Moharan 36 Insights into Rebbe Nachman's Likutey Moharan. The gleaming of Rebbe Nachman's wisdom Likutey Moharan. Rabbi Nachman of Breslov said that "simply sitting in the succah brings purity of heart. We must be dedicated to learn what HaShem wants from ...

Read More »

קומי רוני בקרית יואל – הניגון שלכם בוקע רקיעים!!!

עשרות אברכים חסידיים ומקורבים יושבים זה לצד זה מידי ליל שישי בבית הכנסת “התאחדות חסידי ברסלב” בעיר קרית יואל שבארה"ב, ומנגנים יחד בנעימה גדולה ניגוני התעוררות והתחזקות בשירה וזמרה והמחאת כף וריקודין. יש מי שמלווה את השירה בכינור, בחליל, בגיטרה ובקלרינט, ובעוד כהנה וכהנה כלי נגינה, ובמיוחד הם הניגונים עתיקים שהיו ...

Read More »

Daily tests of faith | Likutey Moharan

Daily tests of faith | Likutey Moharan

Video Shiur: Daily tests of faith Rabbi Nachman Teaches, When the time comes for a person to rise from one level to the next, he must first experience a fall. The whole purpose of the fall is to prepare for the ascent. Try to understand this and you will realize ...

Read More »

Believing in miracles | Prayers that are answered

Believing in miracles | Prayers that are answered

Video Shiur: Believing in miracles In times of greatest despair, have faith (emuna) in G-d and believe in miracles. And most importantly, never underestimate the power of prayer! These may not be new or unique concepts for those of you who are frum (religious) from birth. They are fundamental principles ...

Read More »

Confidence when serving HaShem | Living on Purpose

Confidence when serving HaShem | Living on Purpose

Video Shiur: Having self confidence when serving | Living on Purpose HaShem | Likutey Moharan 36 A way your vessel can be damaged is through bad character traits and immorality (Likutey Moharan 36). The way to build and strengthen your vessel is to eliminate those factors that corrupt and hinder ...

Read More »

Yartziet of Kalman Nachman | Likutey Moharan 72

Yartziet of Kalman Nachman | Likutey Moharan 72

Video Shiur: Yartziet of Kalman Nachman When a person desires teshuva (repentance). When he says, I do not want to sin, he is not longer consider ish kasher (a man upright). Please subscribe to receive the latest of the shiurim and events! Subscribe, Like, Share, & Comment ► Click to ...

Read More »

Kalman Nachman's First Yartziet by the Kever

Kalman Nachman's First Yartziet by the Kever

Video Shiur: Yartziet of Kalman Nachman What is the Yahrzeit? The word ‘Yahrzeit’ is Yiddish and is translated to mean “time of year.” In Judaism, there is a focus on carrying on the memory of those before us from generation to generation. Based on Jewish law, the Yahrzeit is the ...

Read More »

Uman, Ukraine Trip June 2014 | Living Jewish

Uman, Ukraine Trip June 2014 | Living Jewish

Video Shiur: Uman, Ukraine Trip June 2014 | Living Jewish Insights into Rebbe Nachman's Likutey Moharan. The gleaming of Rebbe Nachman's wisdom Likutey Moharan. Rabbi Nachman of Breslov said that "simply sitting in the succah brings purity of heart. Ya'acov and Eli go to Uman to the Grave of Rebbe ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות