דף הבית / Tag Archives: breslev (עמוד 30)

Tag Archives: breslev

Your wife or your prostitute? | Love or lust?

Your wife or your prostitute? | Love or lust?

Video Shiur: Your wife or your prostitute? | Love or lust? Rav Dror discusses the optimal highest level a man should aspire to conduct himself regarding sexuality. The mitzvah of Onaa (pleasing ones wife) the literal meaning is "her time" that time belongs to her she chooses when and what. ...

Read More »

True Humility | Open your Heart

True Humility | Open your Heart

Video Shiur: True Humility | Open your Heart We learn true humility from Moshe Rabienu and the other tzaddikim. We need to open our hearts to the tzaddikim to recieve humility from them just like Hehoshua Ben Nun did. Rebbe Nattan only achieved his level of humility through opening his ...

Read More »

Road to Success | Partners with The Creator

Road to Success | Partners with The Creator

Video Shiur: Road to Success | Partners with The Creator Do you want to truly succeed in life? We must partner with Hashem and help Him with the work he needs us to do in this world. True success is defined by your connection and devotion to the creator. Please ...

Read More »

Q & A Session with Rav Dror | Episode #5

Q & A Session with Rav Dror | Episode #5

Video Shiur: Q & A | Learning Torah Online | Likutey Moharan | Emunah Questions Essentials | Episode #5 Join us at our Torah table at the Emunah Center to explore the different parts of the Torah and gain a deeper understanding of Torah living. Asking every day Torah questions, ...

Read More »

wednesday

wednesday

Video Shiur: Write the title again, it can be longer, descriptive. Add a nice description to the video please. Check spelling. Please subscribe to receive the latest of the shiurim and events! Subscribe, Like, Share, & Comment. ► Click to Subscribe: http://bit.ly/1yP94X2 ► Visit our WEBSITE: http://emunahchannel.com/ ► Like our ...

Read More »

Exposing Hashem | From behind the curtains

Exposing Hashem | From behind the curtains

Video Shiur: Exposing Hashem | From behind the curtains Is Hashem hiding Himself? the source of life. Without Him, nothing would exist, thus, we receive our life, and power from Hashem Himself. Would Hashem abandon us and not want us any more? Can it be? Would the kindness of Hashem ...

Read More »

Hashems Goal | Providing with Love

Hashems Goal | Providing with Love

Video Shiur: Hashems Goal | Providing with Love A common saying is that the cow want to nurse its calf more than the calf wants to nurse. The same concept can be understood with Hashem. Hashem's ultimate goal is to provide us with all we need and to love us ...

Read More »

Spreading bounty | Praying for the world

Spreading bounty | Praying for the world

Video Shiur: Spreading bounty | Praying for the world Hashem is all good and is always spreading bounty upon the world. Hashem Spreads the bounty in the world through us the Jewish people. It is our job to teach everyone about Hashem just as Avraham our forefather did. We must ...

Read More »

Q & A Session with Rav Dror | Episode #4

Q & A Session with Rav Dror | Episode #4

Video Shiur: Q & A | Learning Torah Online | Likutey Moharan | Emunah Questions Essentials | Episode #4 Join us at our Torah table at the Emunah Center to explore the different parts of the Torah and gain a deeper understanding of Torah living. Asking every day Torah questions, ...

Read More »

מעלת וקדושת ארץ ישראל | פרשת השבוע ברסלב.

שנה טובה ומתוקה לכלל ישראל ולחברים העוקבים בהתמסרות לתפילות ולדברי התורה מבית מדרשו של רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו ! זכות זה יהי' לכם למליץ טוב בראש השנה ! ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022 שימוש תלמידי חכמים | פרשת השבוע כי תבוא תקציר : והנה דבר הנוגע לכל אחד, באשר הוא שם, ...

Read More »

פרשת השבוע | ישיבת ברסלב מאיר

עזות | פרשת השבוע כי תצא נכתב ע"י מנהל האתר י״ב באלול ה׳תשע״ה (27 באוגוסט 2015) אין תגובות פרשת השבוע כי תצא בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תצא. לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע. וזהו (דברים כא-י, וכו') "כי ...

Read More »

Q & A Session with Rav Dror | Episode #3

Q & A Session with Rav Dror | Episode #3

Video Shiur: Q & A | Learning Torah Online | Likutey Moharan | Emunah Questions Essentials | Episode #3 Join us at our Torah table at the Emunah Center to explore the different parts of the Torah and gain a deeper understanding of Torah living. Asking every day Torah questions, ...

Read More »

Q & A Session with Rav Dror | Episode #2

Q & A Session with Rav Dror | Episode #2

Video Shiur: Q & A | Learning Torah Online | Likutey Moharan | Emunah Questions Essentials | Episode #2 Join us at our Torah table at the Emunah Center to explore the different parts of the Torah and gain a deeper understanding of Torah living. Asking every day Torah questions, ...

Read More »

פרשת השבוע שופטים | ברסלב מאיר

קמע, תיקון הכללי

שמירת העיניים | פרשת השבוע שופטים נכתב ע"י מנהל האתר ד׳ באלול ה׳תשע״ה (19 באוגוסט 2015) אין תגובות תקציר : ידוע ומפורסם גודל חיוב שמירת העיניים, וכמו שכתוב בתורתינו הקדושה : (במדבר טו-לט) לא תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ולענינינו כלומר היסורים הראוים לבא אליך – ...

Read More »

Q & A Session with Rav Dror | Episode #1

Q & A Session with Rav Dror | Episode #1

Video Shiur: Q & A | Learning Torah Online | Likutey Moharan | Emunah Questions Essentials Join us at our Torah table at the Emunah Center to explore the different parts of the Torah and gain a deeper understanding of Torah living. Asking every day Torah questions, daily living, modesty, ...

Read More »

Introducing EmunahChannel with Isaac Miracles

Introducing EmunahChannel with Isaac Miracles

Video Shiur: Introducing EmunahChannel with Isaac Miracles When Rav Dror Moshe Cassouto met Isaac Miracles in Uman last September 2015 it was a match made in heaven. Montreal born rapper, singer and producer Isaac Miracles laces a new single dedicated to the EmunahChannel and the incredible network created by Rav ...

Read More »

Cleanup time | Breaking yourself free

Cleanup time | Breaking yourself free

Video Shiur: Cleanup time | Breaking yourself free When we stand before Hashem in repentance we need to clean up all the trash we gathered. Break yourself free from the lusts and the desired and clean them out of your life as much as you can. Please subscribe to receive ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות