דף הבית / Tag Archives: לימוד זוהר ברסלב

Tag Archives: לימוד זוהר ברסלב

חירות

(תיקוני זוהר תיקון נו ע"מ תעח) כתיב עץ חיים היא למחזיקים בה – נאמר על תומכי התורה (משלי ג י"ח) ולומדי התורה המקימיים וכו' וכתיב ראה חיים עם אשה אשר אהבת (קהלת ט, ט) דעלה איתמר (בראשית ג כ"כ) ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, דהוא היה חרות על הלוחות. ...

Read More »

האם לפי דעת רבינו הקדוש ראוי לנו ללמוד קבלה? הרב ניסן דוד קיוואק

תשובת הרב ניסן דוד קיוואק: בשאלה זו הניח לנו רבינו הקדוש מקום להסתפק. מצד אחד הזהיר מלימוד קבלה כשאין ראויים לכך, ומאידך גיסא דיבר בשבח לימוד הקבלה. כאשר דברו זקני חסידי ברסלב מעניין זה, פעמים שהזכירו את אזהרות רבינו מלעסוק בזה, ופעמים הזכירו את מעלת הלימוד הזה כשהוא נעשה באופן ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות