דף הבית / Tag Archives: הרב עופר (עמוד 3)

Tag Archives: הרב עופר

הכל או לא הכל לטובה?-הרב עופר ארז

הכל או לא הכל לטובה?-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ ליקוטי מוהר״ן תורה ד׳-חלק ראשון •הדעת האמתית •הטובה הנצחית •החיבור בן המח והלב •הסתרת העולם •הנסיון והעבודה •תורה והמצוות •תכלית העבודה בעולם הזה •ללמוד להכיר את ה׳ •התחרויות ריצה שעולם הזה… •שני מדרגות בהכרת ה׳ •קריאת שמע •השמות הקדושים מלמדים אותנו סדרי הנהגה •ה׳ אלוקינו ה׳ אחד-הכל לטובה •הכל ...

Read More »

התגלות האור של פורים -י' אדר תשע"ז-הרב עופר ארז

התגלות האור של פורים -י' אדר תשע"ז-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ אתר הבית החדש של הרב עופר ארז כל החברים מוזמנים להירשם עמותת כאייל תערוג להפצת דעת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים פועלת ללא מטרות רווח וממומנת בחסדי השם ע"י כספי תורמים שכוספין לגלות את אור השם בעולם כל תורם לוקח חלק בהפצה ע"י התחברות למנוי דיסקים שבו כל אחד ...

Read More »

בירור העמלק הפנימי-הרב עופר ארז

בירור העמלק הפנימי-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ ב׳ אדר תשע"ז •המן מן התורה מנין?״המין העץ״… •נצחיות התורה •התורה זה התכנית של הבריאה •בירור עץ הדעת טוב ורע •ה׳ הוא האלוקים •הכל בהשגחה פרטית •״עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים״ •טענת ישמעאל טענת עשו •מי מגדל את הכח של המן? •מה קורה שעמלק מתחזק?•הבירור בין מרדכי ...

Read More »

לימוד זכות ועין טובה-הרב עופר ארז

לימוד זכות ועין טובה-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il פרשת יתרו •תיקון המידות •אהבת ישראל •כף זכות עין טובה •לימוד זכות •למצא חן בזולת •תיקון שנאת חינם •גילוי האהבה הפנימית לכלל ישראל •בקיעת המסכים •ממה נובעים המסכים? •דינים והקפדות •להסתכל בעין טובה •משה רבינו מקשר את עצמו עם כל יהודי •מי שמסתכל בעין טובה מתקן הרבה מאוד בעצמו ...

Read More »

כלי זינו של משיח-ליקוטי מוהר"ן ב'-הרב עופר ארז

כלי זינו של משיח-ליקוטי מוהר"ן ב'-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ ״ח שבט תשע״ז ליקוטי מוהר״ן תורה ב׳-אמור אל הכהנים •המעשה של החלום של ר׳ שמואל אייזיק עם רבינו שהוביל לגילוי תורה ב׳ בליקוטי מוהר״ן •סיפרא דצניעותא •נוקבא דפרדשקא-נקב החוטם העליון •הרוח חיים של משיח בן דוד •שחוק וצחוק-״אז ימלא שחוק פינו״ •גילוי החכמה הכללית •״בעל החוטם״ •גילוי כח התפילה ...

Read More »

מלווה מלכה בחולון ראש חודש אדר עם הרב עופר אשרינו!!!

מלווה מלכה בחולון ראש חודש אדר עם הרב עופר אשרינו!!!

http://ofererez.co.il/ מקיימים "משנכנס אדר מרבין בשמחה" כראוי עם סעודת מלווה מלכה כיד המלך עם זמירות וניגונים לכבוד ראש חודש אדר עם הרב עופר באולמי סליה רחוב המרכבה 40 חולון הזמנת מקומות ב 026502929 אתר הבית החדש של הרב עופר ארז כל החברים מוזמנים להירשם עמותת כאייל תערוג להפצת דעת רבי ...

Read More »

העין הטובה שבונה את בית המקדש-הרב עופר ארז

העין הטובה שבונה את בית המקדש-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ סיפורי מעשיות -סיום המעשה מחיגר •תפילה והתבודדות ממשיך שמירה על האדם •המעגל של הצדיק •פרשת בשלח •אמונה וישוב הדעת •מלכודת היצר הרע במצבי הקושי •הבעל דבר רק רוצה להפחיד אותנו •מלך השדים והחכם(מתוךהמעשה) •סוד ״המדברים״-היצר הרע שמדבר בתוכנו (מתוך המעשה) •מי המדבר בתוכנו? •מחלוקת קרח •כח התפילה בקברות הצדיקים ...

Read More »

המעגל של צדיק האמת-ע"פ המעשה מחיגר-הרב עופר ארז

המעגל של צדיק האמת-ע"פ המעשה מחיגר-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ ה׳ שבט תשע״ז המשך סיפורי מעשיות המעשה מחיגר •ירידת הדורות •הסיוע של הצדיקים •הצדיקים שמקבלים יסורים על עצמם לטובת עם ישראל •בריאת העולם במידת המשפט •רפואת החיגר-ע״י התחברות עם הצדיקים שמקבלים על עצמם יסורים •עבודת ישראל לחפש את הצדיקים שמקבלים יסורים על עצמם •רשב״י יכול לפטור את העולם מן ...

Read More »

חינוך הילדים | פרשת השבוע בא | ישיבת ברסלב מאיר

Here’s The Untold Secrets of Hanukkah And The Maccabee's Story

פרשת השבוע בא. מדבר ראש ישיבת ברסלב מאיר על חינוך ילדים ! בא אל פרעה.. למען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה'. כי העיקר שאדם מתייגע למצוא את זיווגו ולבנות את ביתו הוא כדי… להגיע למטרה העיקרית, דהיינו שאנחנו ובנינו וכל הדורות הבאים ידעו ויעשו רצון ה'. דהיינו שיקיימו את התורה ...

Read More »

סוד מדרגת האבק-המעשה מחיגר 8-הרב עופר ארז

סוד מדרגת האבק-המעשה מחיגר 8-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ -המשך תורת המשה מחיגר •סוד האבק-מידת המלכות •מציאות החיסרון והשלמת החיסרון •זה לעומת זה עשה אלוקים •המשכת השפע מהשם יתברך •מדרגת עפר טחון ואבק •ברגע החיסרון הכי חשוב זה לאיפה פונים להשלים את החיסרון •רצונות טובים •תפילה ממציאות של חיסרון •״כשמפוררים את האדם״ והוא מרים את העיניים למעלה הוא ...

Read More »

המעשה מחיגר7-תכלית הירידה עליה-הרב עופר ארז

המעשה מחיגר7-תכלית הירידה עליה-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ י״ט טבת תשע״ז המשך תורת המעשה מחיגר לעתיד לבא כל העולם יהיה ברסלב •משה רבינו-אעברה ואראה טת הארץ הטובה •רבינו שהיה בארץ ישראל •יחוד עליון יחוד תחתון •לשמוע חדשות בבחינת מילתא דבדיחותא •אור השכינה-הנהגת העולם •הארת השכינה שבלב •האבק שהוא הרפואה של הרגלים של הלבנה •אבק דרכים •יסוד עשר ...

Read More »

המשך תורת המעשה מחיגר-הרב עופר ארז-המעשה מחיגר 6

המשך תורת המעשה מחיגר-הרב עופר ארז-המעשה מחיגר 6

http://ofererez.co.il/ •דרך התיקון של החיגר •השיחה של השמש והירח •האילן המופלא •״השקיית האילן״ •מידת החכמה •סוד בחינת מים-תפילה ואמונה •גבורה עושר חכמה ומידת הגאווה •עבודות שעוזרות לאדם לא להיכנס למידת הגאווה •מה קורה כששלושה אנשים קוראים לאדם כבוד הרב… •העבודות של רבינו •נסיון העקדה אברהם אבינו •תיקון החכמה-ענווה •אבק הדרכים(מתוך ...

Read More »

זמני הפשיטות והתמימות -המעשה מחיגר 5-הרב עופר ארז

זמני הפשיטות והתמימות -המעשה מחיגר 5-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ •נשמת הזיהרא עילאה •הערבות של הצדיק •המידות-להשליט מח מעל הלב •המעברים שמוצאים אותנו מהטעויות •ההתעקשות של החיגר מול הנאמן ובעל העגלה •בחינת יום בחינת לילה •הנפש הבהמית •הסתלקות המוחין •ויגש יהודה אל יוסף •בחינת יוסף-דרישה מהאדם בחינת יהודה הכנעה •תורת המוסר •התנגשות הדרכים יוסף ויהודה •עבודה בבחינת יהודה עבודה ...

Read More »

המעשה מחיגר 4-הרב עופר ארז

המעשה מחיגר 4-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ -כ״ז כסלו תשע״ז המשך תורת המעשה מחיגר •הצדיק הנאמן •הנסיונות של הצדיקים •כל צדיק צריך לעבור אין סוף נסיונות והתמודדויות •הנסיון של יוסף הצדיק •הצדיקים במדרגת האצילות •צדיק יסוד עולם •לא להיתיאש בשום מצב •בירור ניצוצות הקדושה •יום ולילה ברוחניות •זמני הקטנות זמני הגדלות •עבודות של ״יום״ עבודות של״לילה״ ...

Read More »

הרב עופר ארז-המעשה מחיגר 3

הרב עופר ארז-המעשה מחיגר  3

http://ofererez.co.il/ -המשך תורת המעשה מחיגר •הרגשת הלב •הבירור של הרגש •תיקון הרגלין •גלות הרגלין-הבירורים של הדור האחרון •ספר הרוקח •סוד האור הגנוז •כבודי לאחר לא אתן •בראשית מאמר סתום •הארת הכתר העליון •הארת נר חנוכה •ניצוץ אחד מהנשמה •התמודדויות ונסיונות •סוד נר חנוכה •מעשה בחנוכה מהרב גרוסמן •העבודה והתיקון הפרטי ...

Read More »

הרב עופר ארז המעשה מחיגר 2

הרב עופר ארז המעשה מחיגר 2

http://ofererez.co.il/ אתר הבית החדש של הרב עופר ארז כל החברים מוזמנים להירשם עמותת כאייל תערוג להפצת דעת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים פועלת ללא מטרות רווח וממומנת בחסדי השם ע"י כספי תורמים שכוספין לגלות את אור השם בעולם כל תורם לוקח חלק בהפצה ע"י התחברות למנוי דיסקים שבו כל אחד ...

Read More »

המעשה מחיגר 1-הרב עופר ארז

המעשה מחיגר 1-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ ו׳ כסלו תשע״ז סיפורי מעשיות משנים קדמוניות- •המעשה מחיגר •המנהיג האמתי צדיק האמת •המנהיג החכם שיודע להנהיג כל אחד בדרך הפרטית והמיוחדת שלו •עץ החיים סוד האילן •והעיקר להשקות אילנות •האחים של החיגר •פנימיות מבנה הנפש •נפש רוח נשמה •הרגשות שבלב •עולם הרגש-הנפש •עולם השכל-כוחות המחשבה •הבירור הרגשי •מרירות ...

Read More »

להוציא את הבת מלך-4-הרב עופר ארז

להוציא את הבת מלך-4-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ כ״ח חשון תשע״ז המשך מעשה מאבדת בת מלך•הירידה אל הלא טוב •ביטול הרע •להחזיר את הבת מלך אל המלך •כח הזיכוך של לימוד התורה •היה מבקשה הרבה מאוד •השיחה עם ה יתברך •מקל ההליכה של האדם היהודי •כח התפילה והדיבור שהופך עולמות •התקרבות לצדיק •משל מבוך המלכים •יעקב ועשו ...

Read More »

המשך להוציא את הבת מלך-הרב עופר ארז

המשך להוציא את הבת מלך-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ כ״א חשון תשע״ז המשך להוציא את הבת מלך המשך תורת המעשה מאבידת בת מלך סיפורי מעשיות משנים קדמוניות-המעשה מאבדת בת מלך •משרת סוס ומעוות •כלליות נשמות ישראל •הצדיקים שפועלים בשביל הכלל •הסיוע של הצדיק •אחרי שאדם מגיע לצדיק החיים שלו מתחילים להישתנות •חווית הלא טוב •מתוך הלא טוב בוחרים ...

Read More »

המשך להוציא את בת המלך-הרב עופר ארז

המשך להוציא את בת המלך-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ י״ד בחשון תשע״ז המשך המעשה מאבדת בת מלך •גזרת המלך שהלא טוב יקח אותך •להחזיר את הבת מלך אל המלך •שלמות האמונה •גילוי האמונה בעולם •תיקון המידות •מידת הגאווה •עשיר צריך לעסוק בצדקה •עושר השמור לבעליו לטובה •תיקון המידות •קלסטר פניו של משה רבינו •ענוות משה רבינו •אדם בכוחו ...

Read More »

להוציא את בת המלך-הרב עופר ארז

להוציא את בת המלך-הרב עופר ארז

http://ofererez.co.il/ חשון תשע״ז סיפורי מעשיות משנים קדמוניות המעשה מאבידת בת מלך •השליחות של האדם בעולם הזה •ואין האדם יודע למה שולח בעולמו •מהיכן מקבל הבעל דבר את הכח נגדנו •מציאות החלל הפנוי •חיות שמחה ועושר ותענוג •תענוגי העולם •כל התענוגות זה מהשם יתברך •תענוג מהיצר הרע יוצר פירוד בנינו לבין ...

Read More »

דוד המלך-הרב עופר ארז

דוד המלך-הרב עופר ארז

המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא ח http://ofererez.co.il/ אתר הבית החדש של הרב עופר ארז כל החברים מוזמנים להירשם עמותת כאייל תערוג להפצת דעת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים פועלת ללא מטרות רווח וממומנת בחסדי השם ע"י כספי תורמים שכוספין לגלות את אור השם בעולם כל תורם לוקח חלק בהפצה ע"י התחברות ...

Read More »

מדרגת מנהיג האמת-הרב עופר ארז

מדרגת מנהיג האמת-הרב עופר ארז

המשך ליקוטי מוהר"ן תנינא ח בירור המדמה תיקון האמונה מדרגת דוד המלך ועוד… http://ofererez.co.il/ אתר הבית החדש של הרב עופר ארז כל החברים מוזמנים להירשם עמותת כאייל תערוג להפצת דעת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים פועלת ללא מטרות רווח וממומנת בחסדי השם ע"י כספי תורמים שכוספין לגלות את אור השם ...

Read More »

מוכיח ראוי ומוכיח שאינו ראוי-הרב עופר ארז

מוכיח ראוי ומוכיח שאינו ראוי-הרב עופר ארז

המשך ליקוטי מוהר״ן תנינא ח׳ •התעוררות טובה וחיובית •מוכיח ראוי ושאינו ראוי •שמירת עיינים מהקפדות ועין רעה •לראות נקודות טובות •כח התשובה החיובית •כח הלימוד זכות על עם ישראל •סוד ישיבת מלאך מט״ט •קול המוכיח הראוי •ראש השנה של הצדיק •מזונא דגופא עקביים דנחש •קול ודיבור •דרך אמירת הדברים •רוחניות ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות