דף הבית / Tag Archives: ברסלב אריז"ל

Tag Archives: ברסלב אריז"ל

האם לפי דעת רבינו הקדוש ראוי לנו ללמוד קבלה? הרב ניסן דוד קיוואק

תשובת הרב ניסן דוד קיוואק: בשאלה זו הניח לנו רבינו הקדוש מקום להסתפק. מצד אחד הזהיר מלימוד קבלה כשאין ראויים לכך, ומאידך גיסא דיבר בשבח לימוד הקבלה. כאשר דברו זקני חסידי ברסלב מעניין זה, פעמים שהזכירו את אזהרות רבינו מלעסוק בזה, ופעמים הזכירו את מעלת הלימוד הזה כשהוא נעשה באופן ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות