דף הבית / Tag Archives: אברהם

Tag Archives: אברהם

הטור השבועי מברסלב שלום – אליעזר עבד אברהם

כידוע דבר רגיל היה בביתו של אברהם מראה מלאכי אלוקים באים והולכים עד שאפילו העבדים והשפחות היו מורגלים בכך וכפי שמעיד הכתוב "ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמים ויאמר לה …" [בראשית כא יז] המלאכים היו מדברים אליהם וזהו שמספר הכתוב על אליעזר עבד אברהם שלאחר ששלחו אברהם למשימה ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות