דף הבית / Search Results for: הרב קיואק

Search Results for: הרב קיואק

האם לפי דעת רבינו הקדוש ראוי לנו ללמוד קבלה? הרב ניסן דוד קיוואק

תשובת הרב ניסן דוד קיוואק: בשאלה זו הניח לנו רבינו הקדוש מקום להסתפק. מצד אחד הזהיר מלימוד קבלה כשאין ראויים לכך, ומאידך גיסא דיבר בשבח לימוד הקבלה. כאשר דברו זקני חסידי ברסלב מעניין זה, פעמים שהזכירו את אזהרות רבינו מלעסוק בזה, ופעמים הזכירו את מעלת הלימוד הזה כשהוא נעשה באופן ...

Read More »

שיעורי ברסלב ירושלים

מאתר : שער ברסלב (יכול להיות לא מדוייק, צריך לבדוק לפני) הרב ניסן דוד קיוואק ליקוטי מוהר"ן ביהכנ"ס מאירת עינים רח' מנחם משיב 3 ביום רביעי, 9.00 בערב (גברים) הרב ישראל מאיר ברנר ליקוטי מוהר"ן ביהכנ"ס ברסלב בביהמ"ד באר שבע בית ישראל, רח' זוננפלד 27 כל יום, אחרי השקיעה (גברים) ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות