דף הבית / וידאו (עמוד 10)

וידאו

Be a Rebel to Find God for Yourself!

Be a Rebel to Find God for Yourself!

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Growing up in a religious home does not automatically give you a personal connection with Hashem (God). Find joy, be yourself and have Yirat Shamayim (Fear of Heaven) by being a rebel and running away from everything you think you know ...

Read More »

What is Judaism and How Do I Find My Way

What is Judaism and How Do I Find My Way

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Judaism is faith, its not a religion. How do I find my way in Judaism that seem to have so many different customs, communities and rules. Which one should I choose? Just relax and look for Hashem. Eventually everything will work ...

Read More »

Dare To Be… Yourself!

Dare To Be… Yourself!

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate When we allow ourselves to be who we are, then you will have the freedom to be yourself when you are in Hashem's presence and find the real you! Discovering ourselves are what most of us are really looking for and ...

Read More »

How Learning One Page a Day can Save Your Life!

How Learning One Page a Day can Save Your Life!

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate A wonderful tale about a spider and a fly to show us that learning just one page a day from a Jewish Holy book gives you protection and adds kedusha (holiness) to your being. Subscribe, Like, Share, write us a comment, ...

Read More »

Why does God Hide Himself from Us

Why does God Hide Himself from Us

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Hashem (God) hides Himself from us for our honor and benefit. God wants to spare us the shame and humiliation in our current state. In time the layers of husks that covers your holy soul will fall away and you will ...

Read More »

How to Listen to God's Voice

How to Listen to God's Voice

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate In our lives today we have to make time to spend with Hashem (God), also called hidbodedut, because He has a lot to say! Patiently wait on Him and listen to His voice coming from inside you. Subscribe, Like, Share, write ...

Read More »

How to Keep Fighting the Evil Inclination and win

How to Keep Fighting the Evil Inclination and win

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Rav Dror tells us how to purchase our weapons of war to fight the Yetzer HaRah (Evil inclination) by accumulating weapons. Purchase weapons with practice. If you are still wearing a Kippah (Yalmulka) and going to the Synagogue, You are winning! ...

Read More »

How can we contain the blessings from God?

How can we contain the blessings from God?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Prayer builds vessels and without these vessels the bounty and blessings of the King cannot be received. Hashem (God) gave us this mercy, that we can build vessels by prayer, to spare us humiliation and shame. Subscribe, Like, Share, write us ...

Read More »

An inspirational story of Teshuva (Repentance)

An inspirational story of Teshuva (Repentance)

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Hashem (God) has given the Jewish people answers for every situation life brings up, but He has a great sense of humor and uses different means to bring back different people! Subscribe, Like, Share, write us a comment, and stay tuned ...

Read More »

The Truth about Money

The Truth about Money

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Money is an illusion. Hashem (God) can supply all our needs every single time with or without money. We need to understand that there is no connection between working and having parnassah (livelihood). Subscribe, Like, Share, write us a comment, and ...

Read More »

Why is Egypt mentioned so many times in Jewish liturgy?

Why is Egypt mentioned so many times in Jewish liturgy?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Egypt is mentioned several times throughout the daily prayers and blessings of the Jewish people. Every single action we do on a daily basis such as grocery shopping and deciding what time to wake up, when to pray, which clothes to ...

Read More »

ארגון אזמרה – פורים 1 – ליקוטי הלכות, הלכות פורים – חכם ניסים – שיעור מלא

ארגון אזמרה – פורים 1 – ליקוטי הלכות, הלכות פורים – חכם ניסים – שיעור מלא

שיעור זה הועלה ע"י ארגון אזמרה לזיכוי הרבים ולחיזוק רוחו ומעשיו של כל ישראל השיעור הבא של הרב יכול להיות בבית שלך להזמנת שיעור ניתן להתקשר למשרד הארגון אם גם אתם מעוניינים להיות שותפים ולזכות במצוות זיכוי הרבים ניתן לתרום דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי הפצת כתובת אתר הארגון www.azamra.co.il ...

Read More »

Why did God Create the World?

Why did God Create the World?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate The delicate light of Hashem (God) can only be contained in thick dark vessels created by prayer (speech). Hashem created the world to be a vehicle for our souls. Subscribe, Like, Share, write us a comment, and stay tuned for more! ...

Read More »

Why does Teshuva (Repentance) Get Harder?

Why does Teshuva (Repentance) Get Harder?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Teshuva – meaning to confess, repent and to return to God; To confront who you are and face the Truth in front of Hashem. Teshuva (repentance) gets harder with time because you have to make decisions over and over again and ...

Read More »

Why does God Let Bad Things Happen?

Why does God Let Bad Things Happen?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Suffering reveals His mercy. Like a loving father imposes limitations and rules on his children to help them grow and become better, so too Hashem (God) lets certain things happen in order for us to grow. Things only look bad from ...

Read More »

Why did God Choose Us?

Why did God Choose Us?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Hashem (God) chose each Jewish soul to do Teshuva (repent and return) because we were most in need of saving! Subscribe, Like, Share, write us a comment, and stay tuned for more! ► Click to Subscribe- http://bit.ly/1yP94X2 ► Visit our Website- ...

Read More »

Yes! God Needs You to Reveal Him to the World!

Yes! God Needs You to Reveal Him to the World!

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate An amazing story about a King and his son, an allegory between God and the Nation of Israel. Why did Hashem (God) give Israel over to the nations to be destroyed and exiled? He let it happen because He needs us ...

Read More »

How to Be a Truth Seeker

How to Be a Truth Seeker

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Hashem (God) judges the heart, and knows where your intentions and will was at any time. Call to God in Truth and ask Him to give you Truth. Subscribe, Like, Share, write us a comment, and stay tuned for more! ► ...

Read More »

Why does the World Hate Israel?

Why does the World Hate Israel?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate The world has been fighting against the Jewish people for thousands of years. No one has a clear answer as to why, except that the nations do not like the fact that Hashem commanded Israel to be different. The Nation of ...

Read More »

Why Aren't You Able to Fly?

Why Aren't You Able to Fly?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate Why do we think we are not able to fly when the Tanach (Jewish Bible) and Midrash (Jewish writings) are full of these stories. The Baba Sali and his family flew on a carpet, the Kohanim (Jewish priests) flew when they ...

Read More »

What is Hidbodedut (Personal Prayer)?

What is Hidbodedut (Personal Prayer)?

Feeling Generous? To help support our videos, visit emunah.com/donate King David said that there is nothing except of Hashem. How do we follow King David and remember that it all comes from God? Hidbodedut is simple conversation with the Creator where you speak honestly as though to your best friend. ...

Read More »
ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות