דף הבית / אתרים / תפילה לפרנסה

תפילה לפרנסה

תפילה וסגולה לפרנסה

ברסלב מאיר  אתר החסד של חסידי ברסלב

 

יש לקרוא את התפילה, ולאחר מכן יישב את דעתו לפני ה' בענייניו, ויוסיף לדבר בפיו תפילות ובקשות מליבו בענייני פרנסה וממון !

בעניין השאלה כמה יש להתפלל ? בענייני הפרנסה – יש להרבות בתפילות ותחינות בכל יום – וזאת הסיבה שירד המן לבני ישראל במדבר כל יום, כדי שיכוונו את ליבם לשמים בכל יום, ויבקשו את פרנסתם ממקור הברכות הקדוש ברוך !

אנא הא-ל המכין פרנסה לכל בריה ומזמין מלבוש לכל נברא ושולח להם מחיה, שתכלכלני ותפרנסני לי ולכל אנשי ביתי ולכל ישראל, פרנסה טובה של כבוד בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה פרנסה שלא תצרכנו בה לידי מתנות בשר ודם, כי אם מידך המלאה והרחבה, פרנסה שאוכל לעסוק בה בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה. ובגדי כבוד יהיו לבושינו ביקר ולא בבושת פנים, והחיינו עם שאר צדיקי ישראל ביקר בלי בושה ולטובה יהיה חלקנו, ולברכה והצלחה יהיה עמלנו, ולשלום יהיה אחריתנו וחוקותינו, ותעזרנו בכל עניינינו ומעשה ידינו ותדריכנו להעלות לי ולכל אשר לי לחיים טובים ארוכים ואזכה להיות מבני עליה ותרחם עלינו בכל מה שצריך לרחם, ותטיב מזלנו ומלא משאלות לבנו לטובה ותצילנו ותשמרנו ותוציאנו מאפלה לאורה. ותהיה מגן לי ולכל ישראל ולכל אשר לי ותצילנו מכל צרה וצוקה וצער בזאת השנה ובכל שנה ושנה, ובכל חודש וחודש, ובכל שבוע ושבוע, ובכל יום ויום, ובכל רגע ורגע, כי בידך עיתותי, הצילני מיד אויבי ומרודפי ותושיעני מכל צרה וצער, ואל אטרד בטרדות העולם הזה. ותצילני מכל רע ומשיבוש הגייסות ומכל הפסד כי אם בשלום בהשקט והבטחה בתאוות לבי בכוח זה השמות היוצאים מהפסוק :

"אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" כשם שהוא סדור בקלף [דייקא].

(יש לכוון במחשבה ולא להוציא בפה !)

אנא הא-ל המכין פרנסה לכל בריה ומזמין מלבוש לכל נברא ושולח להם מחיה, כדכתיב פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון וכתיב ורחמיו על כל מעשיו. יהי רצון מלפניך שנהיה אנחנו וכל בני ביתנו בכלל הרחמים והחן והחסד ותתן לנו מחיתנו בשפע רב וכלכלנו ופרנסנו פרנסה טובה בנחת ולא בצער בהיתר ולא באיסור בכבוד ולא בביזוי בירושלים ולא בחו"ל, פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם כי אם מידך המלאה והרחבה, כדי שנוכל לעסוק בתורתך הקדושה, והטהורה והתמימה, ותן לנו מזונותינו וכל צרכינו קודם שנצטרך להם כדי שיהיה לבנו בלי טרדה לקיים המצוות ולישב בשלום על שולחנינו ושלא נצפה לשולחן של אחרים, ושלא נצטרך להשתעבד לשום אדם, ושלא יהיה עלינו שום עול בשר ודם, כי אם עול מלכותך בלבב שלם, ובגדי קודש יהיה לבושנו ביקר ולא בבושת פנים, ותצילנו מעניות מדלות ומאביונות, ונזכה להכניס אורחים ולגמול חסד לכל אדם. ותזמין לנו לעשות צדקה למי שבאמת ראוי לה, ולא נכשל בבני אדם שאינם מהוגנים, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך ה' צורינו וגואלינו, אמן כן יהי רצון.

מובא בספרים שבזה הפסוק מרומז כל סוד גלות וגאולת ישראל.

ועיקר הוא גלות הנפש, וכל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי, שזה עיקר סוד הגלות והגאולה שהכל בבחי' אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי גם עלה, שזהו בחי' ירידה תכלית העליה כמובא, והעיקר הוא התחזקות שצרכין להתחזק מאד מאד בתוקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט כמעט ח"ו אפס תקווה..,

[וצריך לידע ולהאמין שדווקא בעת הירידה והגלות והניסיונות הקשים שעוברים על האדם – השי"ת עמו, ומעומק הירידה עצמה יכול שתצמח לו קרן ישועה, והשי"ת בעצמו יעלה עמו – אם לא ייתיאש וימשיך להתפלל ולעסוק בעבודתו ית' בפשיטות אמונה ובטחון..,]

ואזי דייקא משם ירחם עליו השם יתברך ויושיעו ויקרבו אליו, כי לא יטוש ה' את עמו וכו'.., מתוך ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב תלמידו של הצדיק יסוד עולם רבינו רבי נחמן בן שמחה ובן פיגא זיע"א, יורה דעה ליקוטי הלכות הל' שילוח הקן ה'

בברכת פרנסה בשפע לכלל ישראל ברסלב מאיר  אתר החסד של חסידי ברסלב


אודות breslevmeir

Check Also

עבדו את השם בשמחה | ברסלב מאיר

פרשת השבוע ראה (דברים יב-ז) "[ואכלתם שם] לפני ה' אלקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ...

הרב ויזנפלד

פרשת השבוע מסעי | ברסלב מאיר

הקב"ה נתן תורה לישראל שהיא סם חיים לכל גופו, ולנפשו.., פרשת השבוע מסעי ישנם רמזים ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות