דף הבית / אירועים / פרשת השבוע מסעי | ברסלב מאיר

פרשת השבוע מסעי | ברסלב מאיר

הקב"ה נתן תורה לישראל שהיא סם חיים לכל גופו, ולנפשו..,

פרשת השבוע מסעי ישנם רמזים על המסעות שעוברים על כל אחד מאיתנו ביום יום וכל החיים..,

וע"כ אכתוב כמה דיברי חיזוק בעסק התורה שהיא הרפואה לכל הטילטולים..,

והכלל הוא שכל העוסק בתורה טוב לו – בעוה"ז, וטוב לו – בעוה"ב..,

וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ו מ"ד) כך היא דרכה של תורה.. ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך – בעוה"ז, וטוב לך –לעוה"ב.

והעוזבים את עסק התורה, וק"ו דרכיה, עליהם נאמר (ירמיה ב-יג) כי אותי עזבו באר מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ורובם ככולם נשארים קרח מכאן ומכאן, כי על ידי עסק התורה זוכה לעיצה טובה וברכה מאת השם, ובלי התורה אדם מבולבל ולא יודע עיצה לנפשו וגם אם מצא עיצה לא תמיד היא מבורכת ואם היא מבורכת לחיי שעה בעולם הזה אבל מה עם חיי הנצח.

וזה בחי' הרמז שיש בפסוקים של פרשת השבוע מסעי

"ויסעו ממדבר סין.. ויסעו ממדבר סיני" שהוא רמז לעוזבים את התורה ודרכיה, ומה יוצא להם מזה? ולאן מגיעים?

"ויחנו בדפקה.. ויחנו בקברות התאוה", היינו שנדפקים כהושענא ערבה דפוקה (א צעקלאפטע הושענא), ונופלים לתאות והבלי עולם הזה שמהם רק מפסידים, ונהיים מגושמים, כבעלי עבירה, ובסופו של דבר משלמים את המחיר ביוקר.

וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (שבת לב:) בעוון ביטול תורה בנים מתים,

ואמרו (שם לג.) בעוון ביטול תורה חרב וביזה רבה, ובצורת בא.

ואמרו (עירובין נד.) חש בראשו – יעסוק בתורה, חש בגרונו – יעסוק בתורה, חש במעיו – יעסוק בתורה, חש בעצמותיו – יעסוק בתורה, חש בכל גופו – יעסוק בתורה.

כי הקב"ה נתן תורה לישראל שהיא סם חיים לכל גופו, ונפשו.

וזהו המרומז בפרשת השבוע מסעי (במדבר לג) "אלה מסעי בני ישראל" וגו' (א), ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה (יב), ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאוה (טז)

ועוד אמרו חכמינו ז"ל (קדושין ל.) ושמתם סם תם, נמשלה תורה לסם חיים – אם לומדים אותה באמת לקיים ולעשות ולא בשביל הכבוד ועוד איזה לייייייק ופוסט מפוצץ.

ואמרו (במדב"ר כב) נקראת התורה 'אור', שהיא מאירה לאדם מה יעשה – אם זוכה להתקרב לצדיקי אמת שמדריכים את האדם בדרך הישר והרצוי לפני השם.

וכן אמרו דברי תורה מכוונים לב לומדיהם מדרכי מיתה לדרכי חיים.

וכן אמרו (כתובות קיא:) כל המשתמש באור תורה – אור תורה מחייהו.

ואמרו (ב"ב עט.) כל הפורש מן התורה אש אוכלתו, ונופל בגיהנום.

ואמרו (ע"ז יט:) כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים – כי זוכה לברכת השם.

ואמרו (שו"ט תהלים קיט) אילולי לא עזבו עם ישראל את התורה – לא היו גולים לעולם !

ואמרו (שו"ט משלי כד) כל המתרפה עצמו מדברי תורה – אין בו כח לעמוד ביום צרה.

ואמרו (ע"ז ג:) מה דגים שבים. כיון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשים מדברי תורה – מיד מתים (רוחנית).

ואמרו (שם ה:) אשריהם ישראל בזמן שעוסקים בתורה ובגמ"ח – יצרם מסור בידם, ואין הם מסורים ביד יצרם.

ואמרו (תנחומא כי תבא ג') מה מים – אין העולם יכול להתקיים בלא הם, ואדם מטהר עצמו בהם, כך אין העולם יכול להתקיים בלא תורה, והתורה מלמדת את האדם איך יטהר מתאוות ומידות והרגלים רעים.

וכתיב (בראשית לז-כד) והבור ריק אין בו מים (אין מים אלא תורה (ב"ק יז.) – אבל נחשים ועקרבים יש בו (שבת כב. הו"ד ברש"י), והם הם התאות המתגברות, וכמ"ש (חגיגה יא:) גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם.

ואין עצה טוב לחיים טובים והמתקד הדינים – אלא עסק התורה וצעקה ותפילה להשי"ת, וצדקה לעמלי התורה.

בברכת התורה ולומדיה 

ברסלב מאיר

 

תעבוד על מידת הכעס וסבלנות , ואז תזכה לחיים מאושרים ! אנשים חושבים שכעס הוא הפתרון להכל , כאשר משהו לא הולך ישר כועסים , לא מרוצים ומתוסכלים. תכל'ס לכעוס זה הפתרון הכי מהיר לכל דבר . אך לא יעיל בכלל , ואפילו פוגע מאוד !! בסובבים אתכם ובעיקר בכם   המשך לקרוא…

אנ"ש בקברו של ר' יוסף חי משה טובול ז"ל בחלקת ברסלב בהר הזיתים במלאות שנתיים לפטירתו לרגל מלאות שנתיים לפטירתו עלו אנ"ש אמש (חמישי) לקברו של האברך החסיד ברסלב ר' יוסף חי משה טובול ז"ל שטמון בחלקת ברסלב בהר הזיתים, ר' יוסף חי משה טובול ז"ל בן ליבלחט"א ר' אליעזר   המשך לקרוא…

התבודדות , זה זמן להיות לבד עם בורא עולם , רק אתה והוא . להתבטל לגמריי , להתחבר אליו . להיות אחד . לא לדאוג לכלום באותו הרגע. להודות על הכל !! לספר הכל להתפלל , לבקש על הכל . וכו' . . .  ההתבודדות זהו כלי עצום לקבלת השפע   המשך לקרוא…

זכור ! בורא עולם הוא הסוד לכל הצלחות שלך !!! בס״ד, רבים מאיתנו שואלים את עצמינו מדוע ישנם נפילות ? למה דווקא בשנייה שאנחנו הכי נותנים מעצמינו שם ישנה ירידה ? דברים לא יכולים ללכת חלק ? הסיבה שבורא עולם מוכרח כביכול להפיל אותנו לחושך ולהעביר אותנו ,ירידות, צמצומים, עד   המשך לקרוא…

היום כ"ב תמוז חל היארצייט של הרב החסיד רבי לוי יצחק ב"ר אברהם נח בנדר זצ"ל מגדולי אנ"ש מדור הקודם   הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, שריד לדור דעה של חסידי ברסלב מדור הקודם, מחבורת עובדי השי"ת שנתאספו סביב הציון הקדוש של רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א בעיר אומאן.   המשך לקרוא…

גלריית תמונות מוסדות ברסלב מאיר

פרשת השבוע מטות: הצדיק האמת מופשט כל כולו מעולם הזה, ואין לו שום תאוה ושום משיכה ושום רצון לשום תאוה'לה ולשום ענין מכל עניני העוה"ז, וכל תאוותו ורצונו וחפצו לעשות רצון ה' בשלימות, ועל זה עבד כל ימי חייו, ועל כן מצאנו שהצדיקים האמתיים זכו לרוח הקודש ולגילוי אליהו הנביא   המשך לקרוא…

אתר תיקון הכללי מותאם לכל המכשירים פועל נפלא כתב ברור וחלק עם אפשרות להורדה והדפסה מלאה עם ניקוד של כל התפילות שלפני התיקון הכללי ואחרי התיקון הכללי התיקון הכללי

לזיכוי הרבים ! אתר תפילת הדרך פשוט ומועיל מותאם לכל המכשירים והניידים, עם כל התפילות הסגולות והנוסחים לתפילת הדרך ולנסוע או לטוס לשלום בטוחים עם ברכת הדרך… לדרך צלחה… ולחזור לשלום לבית בשמחה והצלחה ! כל מה שצריך כדי להצליח בדרך ! כנסו ותצליחו !!! אתר תפילת הדרך – דרך צלחה   המשך לקרוא…

הרבה מדברים על שלום, ורודפים ושונאים למען השלום את… אחיהם היהודים ! מהו השלום, ומהו גודל השלום ומה כוח השלום לטובת גאולת עם ישראל, וכמה מסוכן מי שפורש עצמו מן הציבור… במאמר הבא… ראש ישיבת ישיבת ברסלב מאיר, מדבר בפרשת השבוע בלק על השלום… וראוי לכל מי שאהבת ישראל בליבו לקרוא מאמר זה ולהפנים למעשה ! והשם יברך את עמו ישראל בשלום ! המשך לקרוא >> שלום, פרשת השבוע בלק – דחסידי ברסלב

פרשת השבוע חוקת | על פי תורת רבינו נחמן מברסלב. כמה גדול כוח התורה ויש בכוחה לוציא את האדם מפגמים רבים אם יתמיד בה וימית את עצמו במסירות נפש אליה…  כי ברית ביסוד, ואורייתא בתפארת ! רבינו נחמן רצה שנעסוק בהתמדה בתורה הקדושה – למה לא נקיים את דבריו ?   המשך לקרוא…

תפילה ליום הולדת ריבונו של עולם היום הזה הוא יום הולדתי. יום בו נתת לי גוף ונשמה חיים וכוח שמחה ואמונה על מנת שאעשה טוב בעולמך. אנא השם, תן לי אומץ, כוח ושמחה לעשות תפקידי מתוך הארת פנים. זכני להגיע ליום הולדתי הבא שלם / שלמה יותר ובטוח / ובטוחה   המשך לקרוא…


אודות breslevmeir

Check Also

עבדו את השם בשמחה | ברסלב מאיר

פרשת השבוע ראה (דברים יב-ז) "[ואכלתם שם] לפני ה' אלקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ...

הרב ויזנפלד

ברסלב מאיר | פרשת השבוע עקב

  מנהיג אמיתי | פרשת השבוע עקב הנה בכל דור ודור ישנם כאלה שהם חכמים ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות