דף הבית / אירועים / סדנת שקוף גידי דבוש – כל האמת מהרב טייכנר שליט"א

סדנת שקוף גידי דבוש – כל האמת מהרב טייכנר שליט"א

עדותו האישית של הרב שמעון טייכנר שליט"א וכן דיברי עידוד וחיזוק למשתתפי הסדנה והתומכים שנאמרו ב18.12.13

אני לא אקח הרבה זמן, רק  ממש דקות ספורות.  ישבתי מקודם עם קבוצה קטנה של התומכים ושוחחנו למעלה מחצי שעה,  ומה שרציתי להגיד זה משהו בצורה הכי תמציתית, נקודתית, מה שאנחנו דיברנו שם.

אני בעצם באתי ואמרתי : באתי בשביל דבר אחד- לחזק אתכם. לתת לכם חיזוק. כי הרי כולם פה עושים עבודת קודש, כולם באים ממקום נקי –  לנקות.

כשמישהו בעולם, בכל ההיסטוריה, בא לעשות בעולם דבר אמיתי, דבר נקי- חייב שתהיה עליו מחלוקת.  ככה זה הבריאה שלנו.

אברהם אבינו – חלקו עליו. משה רבינו, יוסף הצדיק, הראשונים, האחרונים, הבעש"ט, רבינו, רבי נתן- חלקו עליהם.

מדוע חלקו עליהם? רק בגלל סיבה אחת. הם באו לעשות שליחות אמיתית, שליחות קודש, שליחות נקייה שבאה ממקום נקי ולעזור לאנשים אחרים להתנקות – מייד באה מחלוקת.

כי זה כל המשחק כאן בעולם. המשחק כאן בעולם- הנשמה יורדת לעולם העשייה, זה עולם שרובו רע ומיעוטו טוב, וזה לא במקרה שהנשמה ירדה לפה, רק בעולם כזה הנשמה יכולה לתקן את עצמה. מלאכים בשמיים עושים עבודה הרבה יותר יפה מאיתנו, אבל לא עושים שום תיקון בעבודה שלהם, רק שליחות הבורא יתברך. אבל תיקון בעולמות, בעצמם, בעולמות, קידום שלהם, קידום כל העולמות, להביא את העולם לתכלית.. לא עושים שום דבר.

רק הנשמה בגוף, בעולם העשייה, החומר, ההעלמה הכי גדולה.. לפה היא יורדת ועושה את הדברים הנכונים – ככה היא עושה תיקון לעצמה, וככה היא עושה תיקון לכל העולמות.

אז כדי שיהיה שייך בחירה.. ז"א שהנשמה יורדת לכאן, לעולם , מה עושה ההעלמה? שתהיה מציאות של בחירה. יש טוב ויש רע, ואני צריך כל פעם, כל בוקר, כל בוקר, כל רגע ביום, לעבוד מתוך בחירה.  אני יודע מה זה טוב, יש לי מניעות עצומות, בגשמיות, ברוחניות {שזה הקליפות, שזה המניעות} ואני צריך לעבוד, לנצח את הרע ע"י הטוב, ובצורה של כל עבודת השם שבאה מתוך בחירה, מתוך קושי, מתוך התמודדות – רק עבודה כזו מקדמת את עצמו ואת כל העולמות.

לכן, כל פעם שיורד לעולם איזה צדיק גדול ומביא איתו מסר לקידום העולם לקראת התכלית – חייב שיהיה עליו מחלוקת!. כי אחרת כל מה שהוא יביא לעולם, אם לא יהיה על זה מחלוקת, לא יהיה  לזה תיקון, לא יקדם שום דבר, הוא לא יפעל שום דבר. חייב שיהיה מחלוקת.

רבינו הגיע לעולם ממש לעשות את הפיניש של התיקון. כל הדורות, כל מה שעבר בהיסטוריה היהודית, עכשיו הקב"ה ידע שבעקבתא דמשיחא יהיה הרע הכי גדול בעולם והוא יפרוץ מכל הכיוונים , בכל מיני תחכומים שלא היה מעולם, חייבים להביא אור שיוכלו להתמודד עם הרע הזה כדי שתהיה בחירה, אבל המחלוקת היא צ"ל ישירות על רבינו.

כשרבינו ירד לעולם, תיכף כשהוא התחיל עם העניינים שלו, כשהוא חזר מארץ ישראל הוא אמר "הבאתי לכם מתנה- מחלוקת!". כשרבינו חזר מארץ ישראל הוא גילה את התפקיד האמיתי שלו, שהוא לא רק עוד צדיק באיזה מקום שיש לו כמה חסידים, אלא הוא עוסק בתיקון הדור, בשלב מאוחר יותר נודע לו שהוא עוסק בתיקון כל הדורות עד שיבוא משיח, הוא אמר "הבאתי לכם מתנה מחלוקת", עכשיו זה יעבוד בשיטה הזו. אם זה אמת, אם זה נקי- חייב שיהיה מחלוקת.

הלאה. היות והעניין של רבינו זה לכל הדורות, גם לדור הזה, זה אקטואלי גם לדורות האלה, ורבינו מצד אחד, המסרים שלו, המאמרים, העצות, הם בדיוק בשביל הדור הזה. מצד שני, הנשמה בשמים עומדת ומתפללת עלינו- אז היות והוא עדיין ממשיך בעבודה, חייב שיהיה עליו מחלוקת.

רק רבינו פועל בכמה זרועות, בכמה צורות. עם ישראל יש לו כל מיני גוונים, שניים עשר שבטים, כל מיני גוונים.. אז רבינו פועל בכל מיני גוונים, בכל מיני צורות, ועל כל גוון שיש, חייב שיהיה עליו מחלוקת, אחרת הגוון הזה לא יוציא לפועל את פעולתו.

אין לי ספק שאחד הגוונים, אחד הזרועות של רבינו – זה המקום הזה.

פה, המקום של שקוף, עבודת קודש שעושים פה,זה גם כן.

בא רבינו, חשב על זה בשמיים, איך זוכים לקרב ולעשות תיקון לאנשים מסוימים שבכל דרך אחרת הם לא יגיעו אליו? זו השיטה, מן השמיים. זה לא אנחנו, זה לא פלוני, זה לא אלמוני, זו עוד צורה איך שרבינו פועל בעולם.

מי יודע כמה שנים הוא התפלל על זה בשמיים, שהוא יצליח לפעול בצורה כזו.

ברגע שזה מגיע, וזה עובד נכון – חייב שיהיה מחלוקת.

מהו האפיון של המחלוקת שבאה מצד הקליפה בשביל לכסות את הקדושה ולעשות את התפקיד? כשלמחלוקת אין שום בסיס – (ולמרות זאת) היא עובדת!

ככה זה היה כל הדורות.

על משה רבינו חלקו בכל מיני דברים שלא היו ולא נבראו- וזה עבד!, מאתיים חמישים ראשי סנהדרין יצאו להלחם על משה רבינו "איך אתה, ע"פ דעתך, ממנה את אהרון לכהן ונותן מינויים: זה נשיא וזה כהן..", משה רבינו לא עשה שום דבר מדעתו, היה כולו מבוטל להשם, הכל בא בנבואה, בציווי, לא היה לו ברירה לעשות אחרת, כי כך הקב"ה ציווה לו – ועל זה חלקו! חלקו בלי בסיס- וזה עובד.

על הרמב"ם חלקו בלי בסיס- וזה עבד. היה אחד שחלק עליו עם בסיס – הראב"ד. כל אחד יודע שהראב"ד עם הרמב"ם.. הראב"ד היה הרבה יותר מבוגר מהרמב"ם וכשהוא חלק עליו ב"השגות הראב"ד" הוא דיבר עליו בכל מיני לשונות חריפים, כל מיני לשונות חריפים, ממש כאילו שהוא יורד עליו, כאילו שהוא חולק עליו.. לא קרה מזה שום דבר לרמב"ם ולאף אחד לא התמעט כבודו של הרמב"ם מול המחלוקת של הראב"ד. מה כן? כשבאו כל מיני אנשים ואמרו, המציאו, כל מיני שקרים שלא היו ולא נבראו- זה כבר גרם לרדיפה על הרמב"ם.

על רבינו, חלקו עליו. אבל כל מה שחלקו עליו לא היה שום בסיס- וזה התקבל! " רבינו אמר כך, רבינו עושה כך..", רבינו אמר "לא עליי חולקים. חולקים על מי שאומר כך ועושה כך ומתנהג ככה.. זה לא עליי. גם אני חולק על האדם הזה. אבל זה לא עליי..". אבל זה עבד!.

על רבי נתן… איזה המצאות הזויות המציאו על רבי נתן! וזה עבד. באמת, רדפו, רדפו… עד שהיה זמן שרק חמישה אנשים העיזו בגלוי להצהיר שהם חסידי ברסלב. הייתה רדיפה גדולה, אי אפשר לתאר.

אבל מה, בואו נבדוק.. יש היום את כל המקורות, יש היום את כל ההיסטוריה בדיוק: מה זה אמר, מה קרה.. שום דבר, שום דבר. ועד היום אם יש מישהו מבחינה אידיאולוגית חולק על ברסלב- אין לו סיבה למה. "כך קיבלתי במסורת, צריכים לחלוק על ברסלב". אין סיבה.

כשחולקים בצורה כזו ולא בצורה עניינית, זה הוא האפיון, ככה נראית המחלוקת בין הסיטרא אחרא לקדושה. זה בשביל לחזק אותנו. וכך, רק כך, הקדושה תוכל להמשיך בעבודה. רקבצורה כזו.

אני שומע לאחרונה שדיברו כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו,  ולא בדומה לו ולא בדומה לו, וזה מתקבל, זה מתקבל.. אצל האנשים הכי נורמאלים, אנשים הכי מיושבים, שלא עושים שום דבר בלי לבדוק- פה לא בודקים. "שמעתי ככה, שמעתי ככה..אמרו ככה..",  מנסים לבדוק בשטח- לא מינה ולא מקצתה , ואם היה משהו זה בכלל לא היה כך, זה היה אחרת, ואתה הבנת את זה כך.. – כך, כך נראית המחלוקת.

מה שאני רוצה להגיד, זה דבר אחד, אם אתם חושבים שבאתי לבשר לכם שהמחלוקת תפסיק, אני אומר, בשום אופן לא.

רק אם אתם תפסיקו בעבודה – המחלוקת תפסיק.

כל עוד שאתם תעשו את עבודת הקודש, בצורה נקייה, בצורה טובה, ע"פ רצון השם, ע"פ חז"ל, ע"פ רבינו, ע"פ הבעש"ט, כמו שבאמת אני יודע, שנים שאני מכיר את המקום הזה, שזה ככה זה עובד– חייב שתהיה מחלוקת. ולא להתפעל ! .

אם יבוא מישהו ויחלוק ענייני ויגיד " רבותיי,  אתם אומרים כך, עושים כך.. בהלכה כתוב כך, בחז"ל כתוב כך..", זה וודאי.. אדרבא, תבוא תגיד לנו, רוצים לשמוע. זה לא מחלוקת עליכם אם מישהו יבוא ויגיד הערה עניינת, אפילו שהוא טועה, אבל הוא בא מצד הערה עניינית.

המחלוקות הם ימשיכו רק בדמיון זה יגיד ככה, וזה אמר ככה, וזה שמע ככה ..

מה אני רוצה?

תמשיכו בעבודת הקודש. אל תתייחסו לשום מחלוקת. אל תתפעלו מזה.

רק שזה יהיה לכם סימן שאתם נמצאים במקום הנכון, במקום הנקי, במקום הצודק, אתם עוד זרוע של רבינו להוציא לפועל את העבודה שלו.

וכל פעם להגיד: אשרינו, אשרינו, אשרינו שאנחנו עוסקים בזה.

באמת השם יעזור שלא תצא שום תקלה מתחת ידכם, שתמיד תהיו באמת מבוטלים לגמרי, מבוטלים לקב"ה, לתורה ולרבינו, ומכוח הזה תפעלו ותעשו, ובעזרת השם תעלו ותצליחו!

בארגון לב הדברים מצאנו לנכון לממש את כל אלו גם בתוך סדנת שקוף, ואנו עושים מאמצים כדי להגשים זאת עם כל אחד ואחת מהמשתתפים.
נשמח לראותכם.


אודות admin

מנהל אתר חדשות ברסלב, סופר, מנחה קבוצות, מטפל ומעביר שיעורים לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב. מחבר רב-המכר ״סוד הנקודה הטובה״ http://sodhanekuda.com והספר ״התגלות״ http://www.hitgalut.co.il

Check Also

פרשת מקץ – לאבד שליטה, הרב אייל ישראל שטרנליב מאתר לב הדברים

לאתר לב הדברים – להרצאות ושיעורים נוספים Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

רבי משה קרמר מברך את תלמידי שקוף לשנה טובה

הרב משה קרמר מברך את תומכי שקוף במרכז שקוף, מבוא חורון, לשנה טובה ומוצלחת: Share ...

3 comments

  1. אני רוצה לראות שמישהו יושיב את הרב טייכנר בסדנת "שקוף" בתור צופה לכמה שעות.

  2. הי דרול0,

    הוא אכן נשאר וישב.
    ממש אחרי שהוא אמר את הדברים הוא נשאר כדי ״לראות את הדברים בשטח״ ואמר שמאוד התרשם לטובה. פעם הבאה שתפגוש אותו (או תתקשר אליו) תשאל אותו מה הרשמים שלו באופן אישי וישיר.

  3. רבים מדברים על סדנת שקוף אך יש לציין ולומר גדולתה בעזרתה לרבים שמידי שבוע באים כדי לעצור לחשוב ולהתקרב. מדובר במפגשים טובים ומבורכים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות