דף הבית / אירועים / מסירת שמות לברכה ותפילה בקבר רחל אימנו

מסירת שמות לברכה ותפילה בקבר רחל אימנו

הילולת רחל אמנו

רחל אמנו

 (יארצייט מאמע רחל'ס, י"א מר חשון)

 

למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים

ניתן למסור שמות לתפילה (חינם, ללא תשלום) אצל רחל אימנו – עד י' מר חשון בערב !!

התפילות יערכו ביום ההילולה י"א במר חשון בקבר רחל אימנו בע"ה, באופן אישי ע"י בחורי ואברכי הישיבה, כל אחד מהמתפללים באופן אישי לפי כוחו והתעוררות ליבו  – יזכיר ויבקש למענכם ולמען אהבת ישראל וזיכוי הרבים, שכידוע רבינו נחמן דיבר על חשיבות ומעלת המתפלל על צרת חבירו.

באתר הבית של ישיבת ברסלב מאיר >> http://www.breslevmeir.com/כותל-הדמעות

רחל אמנו

 (יארצייט מאמע רחל'ס, י"א מר חשון)

הוצ"ל ע"י אתר ברסלב מאיר

רבינו הקדוש אמר (בליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' ס"ז) שבכותל המערבי שם רחל שהיא השכינה כידוע – בוכה ומיללת על צרות ישראל, כי במערב שם רחל מבכה על בניה, נמצא שהמאמע רחל נמצאת ג"כ בכותל המערבי, אפשר לפגוש את רחל אמנו בכותל המערבי, "כותל הדמעות" כדאמרי אינשי, ולבכות יחד אתה, אולי יחוס אולי ירחם, כי שערי דמעות לא ננעלו, ובמיוחד הדמעות של בעל בחירה שעודנו חי בעולם המסוכן הלזה, כי דמעות [על פי הרוב] הם הוכחה על כאב אמיתי ופנימי הפורץ החוצה בצורת דמעות. והשי"ת אשר חותמו אמת אוהב אמת ובמיוחד תשובה באמת, והבטחה של אמת שמבטיחים לו שבאה לידי ביצוע מעשי. ולא נשאר בצורה של קבלה והבטחה ערטילאית שאין אחריה כלום במעשים.    

וזה ג"כ בחי' מתה עלי רחל בדרך (ע' נצוצי אורות על הזוה"ק פ' וישלח, דף קעד. אות א) שהוא ר"ת מערב כסדרו, ללמדך על הקשר ההדוק בין רחל אמנו לכותל המערבי. _ (ומה שרבינו ז"ל הביא את הפסוק רחל מבכה, ולא את הפסוק מתה עלי רחל שהוא מערב כסדרו, משום שעיקר נושא רבינו ז"ל שם הוא ענין הבכיה, הכתובה רק בפסוק רחל מבכה).

והנה בעוונותינו הרבים יש לדור שלנו הרבה צרות על מה לבכות ובמיוחד יושבי ארץ ישראל על הרג שבי וביזה, ואין לאל ידנו אפילו להגן על עצמינו, וכן מחלות איומות ויתומים לאלפים, אוי לנו. אבל כל זה יש לו שורש בהתנהגות עם ישראל, ובעוונותינו הרבים העבירות והפגמים הם מרובים, ולא אפרט כדי שלא לקטרג ולא לפגום בכבודם של ישראל, אשר בשורשם קדושים וטהורים הם.

וכמ"ש רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' ז, אות ג) כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים ח"ו בעוונות רח"ל, כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות, כי כל היסורים הקשים שבעולם – אינם נחשבים כלל, כנגד המשאוי הכבד של עוונות ח"ו, כי כשישראל נופלים בעוונות ח"ו, זהו משאוי כבד מאד, שאי אפשר לישא כלל המשאוי הכבד הזה, בבחי' כמשא כבד יכבדו ממני (תהלים לח), כי מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל כלל לא, לפי גודל קדושתם משרשם וגודל דקותם ורוחניותם ע"ש באורך.

ועכ"פ יעדער איינער, דהיינו כל אחד ואחד, צריך לקחת את עצמנו לידיים ועכ"פ במסתרים תבכה נפשו על צרות הנפש שלו בעצמו, ועל חלקו בצרות ישראל, כי כל ישראל ערבים זה לזה ותפוסים ואדוקים ואחודים, וכל עליה וח"ו גם ירידה של כל אחד משפיע על הכלל, ועכ"פ המצב והתמונה של הכלל והפרט אשר לעינינו דורשת וזועקת לתיקון, אשר כל אחד יודע נגעי לבבו, וחוסר המעש, וקילקול במעשיו. והשי"ת אומר לנו אם כי בראתי יצר הרע, עכ"פ בראתי תורה תבלין תרופה ורפואה לכל ההוגים ועוסקים בה באמת יהא חלקנו עמהם….

בברכה מוסדות ברסלב

ישיבת ברסלב מאיר, אתר ברסלב מאיר – פשוט לטעום טעם של ברסלב

 

ליקוטי תפלות

 

(ח"ב לג ; ע"פ תורה ס"ז)

ליקוטי תפלות

ערוך על פי תפילה ח"ב לג ; ע"פ תורה ס"ז בליקו"מ

"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו,

על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בני שוממים כי גבר אויב"

רבונו של עולם חמל ורחם על הדמעות והבכיות של רחל אמנו שהיא השכינה וכנסת ישראל, אשר היא בוכה בדמעות שליש על גודל צערנו וצרות נפשנו,

"רחל מבכה על בניה" שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו "בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה"

כי כל רעיה שהם הצדיקים שבכל דור ודור נסתלקו בעוונותינו הרבים,

עד אשר נשארנו כתרן בראש ההר וכנס על הגבעה "יתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות", ואין לנו מנחם.


אודות breslevmeir

Check Also

תפילת הדר,דרך צליחה,מכונית,מנהרה

תפילת הדרך של חסידי ברסלב

תפילת הדרך היום עם כל התאונות והצרות איך שיוצאים מהבית נסיונות בעיניים, נסיונות בלחץ, רק ...

נסיעת נשים לאומן

ברכות השחר לנשים | הלכות כלליות

ברכות השחר לאישה  בכלליות ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות