דף הבית / רבנים ומשפיעים / האם לפי דעת רבינו הקדוש ראוי לנו ללמוד קבלה? הרב ניסן דוד קיוואק

האם לפי דעת רבינו הקדוש ראוי לנו ללמוד קבלה? הרב ניסן דוד קיוואק

תשובת הרב ניסן דוד קיוואק:

בשאלה זו הניח לנו רבינו הקדוש מקום להסתפק. מצד אחד הזהיר מלימוד קבלה כשאין ראויים לכך, ומאידך גיסא דיבר בשבח לימוד הקבלה.

כאשר דברו זקני חסידי ברסלב מעניין זה, פעמים שהזכירו את אזהרות רבינו מלעסוק בזה, ופעמים הזכירו את מעלת הלימוד הזה כשהוא נעשה באופן הראוי. דבריהם אשר נאמרו בנחת ובנועם סייעו למבקש באמת במציאת דרכו.

ברור אפוא שדברי רבינו לא הביאו בלב אנשיו איזה זלזול בחשיבות לימוד קדוש זה, שהרי "בזוהר דא יפקון ביה מן גלותא" (=בזוהר זה יצאו מהגלות), מה גם שכל תורת רבינו וכל דברי תלמידו מוהרנ"ת בנויים על יסודות הקבלה, כידוע לכל הוגה בהם.

רבינו גם ציווה מאוד על לימוד הזוהר, באמרו: "שעל-ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת ה` יתברך" (`שיחת הר"ן` ק"ח).

מעניינת היא העובדה, שמחד גיסא, החולקים על רבינו מצאו עילה לטעון שדרכו הקדושה היא רק קבלה ונסתר, ולעומתם תמהו בעלי הסוד על אזהרות רבינו בענין לימוד הקבלה…

משום כך עלינו לחפש את נקודת האמת.

למעשה, עלינו להרבות בלימוד ספרי רבינו מתוך זהירות מפני טעויות ומכל אותן תקלות העלולות לצאת מכל דבר עמוק. לא בכדי, יש מי שעוסקים בקבלה, והלימוד הזה אינו מעורר אותם לתיקון המעשים וליגיעת התפלה, ואינם מצילים אותם מלרדוף אחר ההבל (ראה `ליקוטי הלכות` חכירות וקבלנות א`), אך כשזוכים להתמיד וללכת בדרכי עצותיו הקדושות, מוצאים את כל יסודות הקבלה בספריו הקדושים בצמצום הנכון, שאותם הכין רבינו לרפואת נפשנו.

ואכן אמרו חסידי ברסלב הותיקים שבלימוד זוהר ו`ליקוטי מוהר"ן` יוצאים ידי חובת לימוד קבלה. אם בכל זאת רוצים להבין לעומק יותר את דברי רבינו, וחפצים ללמוד את מושגי הקבלה שרבינו מדבר עליהם – במקורם, בוודאי אפשר בדורנו, כאשר מצויים הרבה ספרי קבלה, לקבל את היסודות ממביני דבר שיסבירו את הדברים בכלליות, בדרך שאיננה בגדר לימוד קבלה.

יחד עם זה, מי שהוא מתמיד בתורה ועבודה והוא כבר ראוי להיכנס ללימוד זה והוא מבין את הזהירות מפני הסכנות – עליו לשנן ולחזור לשנן את דעת רבינו כי מי שפגום ח"ו בברית, סכנה היא לו ללמוד קבלה, ועליו להתפלל הרבה לה` שיורה לו אם הוא ראוי לכך אם לאו, כמו שמובא בספר `חיי מוהר"ן` תקכ"ו: "איש אחד עמד לפניו, שהיה עוסק ללמוד בספרי קבלה, ובאמת לא היה ראוי ללמוד קבלה, והוכיח אותו שלא ילמד קבלה…

ושוב שמעתי מאחד, שהיה מדבר עם איש אחד, והיה אותו האיש קובל לפניו שאין לו לב, היינו שאין לו התעוררות הלב לתפלה ועבודה, השיב לו רבינו ז"ל שזהו בשביל שלומד קבלה… "וכל זה למי שאין ראוי לזה", מסיים שם מוהרנ"ת, "אבל לכמה אנשים הזהיר בעצמו שילמדו קבלה, וצריכין להתפלל לה` יתברך שיוליכו בדרך האמת אם ללמוד קבלה ואם לחדול".

כאשר רואה אדם את האזהרות של רבינו לכמה אנשים שלא ילמדו קבלה, ולעומת זה את אזהרותיו לכמה אנשים שכן ילמדו קבלה, והוא מתפלל ומתחנן לה` שיַראה לו את הדרך הנכונה בעבורו – בודאי יותרו לו כל הספקות בזה, ובוודאי תועיל לו התפילה להינצל מכל צד של ישות שעלול להימצא בלימוד הקבלה, ולא תצא תקלה מתחת ידו, רק ימשיך בכל עוז בדרכי עבודת השי"ת באמת, בשמירת הזמן ובתפילה בכוונה, בתמימות ובפשיטות אמיתית.

באדיבות "אוצרות ברסלב" lev breslev


אודות admin

מנהל אתר חדשות ברסלב, סופר, מנחה קבוצות, מטפל ומעביר שיעורים לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב. מחבר רב-המכר ״סוד הנקודה הטובה״ http://sodhanekuda.com והספר ״התגלות״ http://www.hitgalut.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות